Thomas Jefferson

Thomas Jefferson

Stanley Roy Dufrene as Thomas Jefferson.